Charter forums

Gereserveerd voor de Nederlandstalige leden

Charter forums

Messagepar Ray-2.0 » Mar 10 Avr 2012 11:03

Dit charter heeft tot doel de gebruiksregels vast te leggen tussen de forumleden, maar geeft je eveneens enkele tips tot een optimaal gebruik van het forum. Gelieve de tijd te nemen om het te lezen aub !

PASSION GOLF GTI is per referentie de site die zich uitsluitend toespitst op de originele Golf 1 en 2.

Vandaag is het forum opgedeeld in 3 secties :

De GOLF GTI CLASSIC CLUB die enkel onderwerpen behandeld rond de GOLF 1 GTI. Dit is de plaats gereserveerd voor de Nederlandstalige gepassioneerden van de Golf 1 GTI.

De GOLF 2 GTI die enkel onderwerpen behandeld rond de GOLF 2 GTI (enkel in het Frans)

Het Capharnaüm die ruim gezien alles behandeld rond het thema GTI (enkel in het Frans).

------------------------------------------------------------

De forums willen een gemoedelijke uitwisselplaats van gepassioneerden zijn die hun voertuig correct willen onderhouden. De inschrijving als lid ondertekent het aanvaarden zonder uitsluitsel en het respecteren van de regels van het forum.

Elke gebruiker engageert zich enerzijds, om zich uit te drukken op een positieve manier en anderzijds, om de gebruiksregels van het internet te volgen, om meer precies te zijn deze van dit forum.

De aangegane onderwerpen op het forum Golf 1 en Golf 2 zijn strikt binnen het segment van de originele GTI of periode accessoires.

In het specifieke geval van preparaties VHC, cote, piste, rally, enz, is er een toegewijde sectie performance in elk forum.
Bedankt om deze specifieke sectie regels te volgen.

Alvorens deel te nemen aan de fora, een technische vraag te stellen of een uitstap voor te stellen, vragen wij om uw GTI voor te stellen en ook kort jezelf (leeftijdscategorie, regio van waar je bent, automobiel verleden, voorliefde voor een activiteit rond jouw auto, ...).

/!\ Indien u niet beschikt over een GTI, maak dan een voorstelling in de daartoe voorziene sectie in het capharnaüm, en stel uw voertuig voor.
uiteraard, dit voertuig moet de filosofie volgen van de site, ‘t is te zeggen originele voertuigen en vallen binnen de productie-era van de Golf 2.

ZONDER DEZE VOORSTELLING, kan u niets schrijven, behalve in het Capharnaüm, en blijft uw aantal berichten 0.

Zonder zich voor te stellen na inschrijving (binnen een termijn van een maand) zal uw lidmaatschap geannuleerd worden, EN DIT zelfs als u deelneemt aan het forum van het Capharnaüm.

Alvorens uw uitstap voor te stellen, kijk goed dat deze uitstap kadert binnen de activiteiten van het forum, ‘t is te zeggen verbonden aan de originele Golf 1 en 2 GTI. Bij twijfel, contacteer een moderator. In het tegengestelde geval zal uw onderwerp verwijderd worden.

Alle fora zijn gemodereerd. Als één van uw berichten niet strookt met de regels, zal deze aangepast tot gesupprimeerd worden door een moderator zonder u te verwittigen. In geval van recidive, zullen er verwittigingen volgen, en als allerlaatste, verbannen van de fora.

------------------------------------------------------------

1. Neem de tijd het volgende te lezen :

Omdat we niet herhaaldelijk antwoord kunnen geven op dezelfde vragen, als een nieuwe gebruiker vragen heeft of geconfronteerd is met moeilijkheden, alvast bedankt om het volgende te lezen en tips toe te passen :

Gelieve de volgende stappen te respecteren alvorens een vraag te stellen :

Gebruik de zoekmotor, en maak gebruik van de opties om de resultaten te optimaliseren.
Neem de tijd om de structuur van het forum te leren kennen om een goede zoektocht uit te voeren.
Lees de gepinde onderwerpen... Gepind ow uitstekende redenen.

2. Kies het gepaste forum

Als uw vraag dan nog steeds zonder antwoord blijft, gelieve dan uw vraag of opmerking te preciseren. Betitel uw vraag op een expliciete manier, en stel uw probleem op een duidelijke en gedetailleerde manier. Het wordt aanbeveelt om elk bericht in duidelijke bewoording te schrijven, verstaanbaar en leesbaar . Neem de tijd om elk bericht goed op te stellen alvorens te posten, om een kwaliteitsvolle contributie te bieden.

Selecteer het forum dat het best overeenstemt met uw vraag om op deze plaats te posten. Neem in acht dat niet alle leden de tijd nemen om alle berichten te lezen in alle fora. U zal weinig reactie krijgen indien u een vraag stelt over (de injectie) indien u deze plaatst in het forum ‘interieur’.

Het is onnodig dezelfde vraag te stellen in verscheidene fora of onder-fora, de herhaalde vragen worden geschrapt door een moderator.

Hetzelfde geldt voor het actualiseren van onderwerpen door in uw vraag herhaald te schrijven, indien u geen antwoord heeft gekregen in de laatste uren, wij antwoorden van zodra wij kunnen, indien we kunnen.

Indien u deze gebruiken niet respecteert, wees dan niet verbaast over het gebrek aan reacties van de leden van het forum … u riskeert eveneens een opmerking te krijgen van een moderator of administrateur van de site.

3. Kies een gepaste titel

De titel van uw bericht is heel belangrijk. Het is de titel die zin geeft aan een ander lid om te lezen en u te helpen. Verhoog dus uw kansen om assistentie door volgenden te vermijden ‘Help’ , ‘In nood’ en aanverwanten. Dit soort titel geeft zin om u het urgentie van de politie of brandweer door te sturen.

Bepaalde fora beschikken over een attribuut dat zeker moet gebruikt worden, dit attribuut is aanwezig om gemakkelijker te lezen en maakt het mogelijk de juiste GTI te selecteren.

4. Steeds gebruik maken van een werkend e-mail adres

Wij vragen onze leden om een werkend e-mail adres in te vullen in hun profiel, gelieve er op te letten dat dit adres valide blijft. Dit adres wordt enkel gebruikt tussen leden en zal in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven. Het recht om te schrijven in de fora kan gesupprimeerd worden zonder verwittiging door een administrator in het geval een e-mail adres van een lid niet zou functioneren.

5. Respecteer uw medelid

5.1. Pré-rekwisiet : DE moderatoren dulden geen aanvallen naar mensen, racistisch, seksistisch of gewoonweg beledigend. Respecteer de beleefdheidsregels, vermijdt beledigingen en vulgaire taal, zelfs al zijn deze van humoristisch bedoeld. DE fora zijn onderworpen aan de Franse wet : het is bijgevolg verboden om berichten te posten die aanzetten tot piraterij of tot het plegen van inbreuken op de wet. Elke post van dit type zal gesupprimeerd worden zonder voorafgaande verwittiging. In geval van recidive, zal het lidmaatschap van deze gebruiker gesupprimeerd worden en wordt de toegang tot het forum verboden.

5.2. Berichten met de volgende inhoud zijn niet toegelaten te posten : beledigende tekst, bedreigende, vernederende, obscene, racistische, aanzettend tot pedofilie, tot discriminatie, tot haat of tot rassenhaat/geweld, etnisch, religisch of aanzettend tot het vergeven van het nazisme of het ontkennen van misdaden tegen de mensheid ; elke inbreuk makende inhoud (onder andere door het creëren van een link per hypertekst die u naar een Internet site brengt met inbreuk makende inhoud of door het simpelweg leveren van informatie die gaan over dergelijke sites) elke informatie die de goede moraal aantast, of op een algemene illegale manier.

5.3. Wijs niet met de vinger : Dit kent u alleszins al vanaf uw jeugd, maar het blijft uiteraard ook van toepassing bij ons. Wij hebben dit forum niet geopend om praktijken te stimuleren om mensen aan te klagen of bedrijven, zelfs indien zij zich tegen u misdragen hebben. Het iso ok niet nodig om te posten dat uw vriend/-in u verlaten heeft … dat interesseert niemand.

5.4. Druk u correct uit : de gebruikelijke taal hier is het Vlaams, en geen ‘chat’ of ‘SMS’ taal. Zinnen zoals ‘Wa toenk me moun culas ?’ zullen geen antwoord opleveren.

5.5. Typografische verbeteringen : zijn aanwezig om een stuk bericht in meerwaarde te zetten. Het standaard type voldoet ruimschoots voor het merendeel van de inhoud. Het is dus niet nodig om alles in rood en groot lettertype, u zal hierdoor niet sneller een antwoord op uw bericht krijgen. En aub voor ons welzijn, ROEP NIET door alles van het bericht in hoofdletters te zetten. Dit is één van de basisregels van nettiquette.

5.6. Bedank diegenen die jou helpen: dit lijkt evident, maar we vergeten gemakkelijk date een antwoord dat je in 2 minuten gelezen hebt, dat deze veel meer tijd heeft gevraagd om te formuleren door de gesprekspartner. Misschien heeft deze zich heel wat moeite gegeven om voor u een onderzoek te doen. De minimum blijft om hem te bedanken voor de reactie die u uw gehoopte oplossing heeft gebracht.

5.7. Keuze van pseudoniem : Een pseudoniem is uw eerste visitekaartje op de fora, vermijdt fantasiekarakters zoals streepjes, accolades, hoedjes of andere kabbalistische tekens. Zij kunnen enkel lijden tot potentiële problemen. Ook is een moeilijke schrijfwijze moeilijk te onthouden en dus kan het merendeel van de leden uw pseudo niet onthouden en kan u heel moeilijk de berichten waarin uw naam terugkomt terugvinden. Geen identiteit stelen van een administrator of ander persoon (geen pseudo stelen die al in gebruik is) en dit voornamelijk met het oog op misleiding of om afbreuk te veroorzaken bij anderen.

5.8. Het editen van uw posts : U heeft de mogelijkheid uw posts te editen in het merendeel van de fora. Als u de oplossing vindt voor uw vraag, alvast bedankt om er dan aan te voegen ‘bedankt, antwoord gevonden’ of dergelijke tekst. Als u dit niet zou doen, zou de rest van het verhaal onverstaanbaar zijn, en geeft ook weinig blijk van respect voor anderen. De moderatoren hebben opdracht gekregen om inbreuk op dergelijk gedrag hard te bestraffen, recidive brengt als resultaat banning schap van het forum.

6. Niet akkoord met een moderator ?

Dit zijn dingen die kunnen gebeuren ! Een moderato ris ook maar een mens, hij is bijgevolg niet onfeilbaar in zijn daden. De beslissingen genomen door moderatoren zijn niet bespreekbaar of negotieerbaar, u kan in privé contact nemen met een moderator, maar geen enkele uitleg over het schrappen of editen van een bericht zal gegeven worden op het forum. Dit zorgt ervoor dat we vermijden om publiekelijk te gaan bekritiseren dat tot niets brengt en kan u uiteindelijk ook niet dien. In geval van echte moeilijkheden, zullen de administratoren van het forum u aanhoren.

7. Privé berichten

Privéberichten worden niet gemodereerd door de moderatoren van het forum. Als u een probleem heeft met een forumlid bij privé berichten, is het beste dat u kan doen om er geen aandacht aan te schenken. Nooit ingaan op een provocatie. In geval van aanhoudende problemen, een moderator contacteren of een administrateur om uw probleem op te lossen. Het is in elk geval verboden om spam of reclame te sturen via privé berichten.

8. Berichten over dienstverlening

Berichten met een commercieel karakter zijn verboden op het forum. Elk bericht met een commercieel karakter of vraag naar dienstverlening zal worden geschrapt zonder voorafgaand bericht.

Behalve in de Partner zone waar enkel professionele reclame staat, op vraag aan de administratoren, mogen hun tarieven voorstellen, kortingen of andere promoties.

9. Publiciteit en handtekening

Geen « spaming » dat eruit bestaat om identieke berichten te sturen buiten onderwerp meerdere malen naar verscheidene gebruikers op het forum.

Steek uw berichten niet vol met publiciteit voor uw sites. De URL adressen die u oplijst in uw berichten moeten een aanwijzend karakter hebben, volgend op de inhoud van de post. Als u een link wil geven naar uw site, doe dit dan op volgende manier : plaats dit in uw handtekening. Hoe in het oog dat uw handtekening uw visitekaartje is en deze kan bepaalde mensen aanzetten om u te helpen.

Verander uw handtekening niet in een telefoonboek, en limiteer u tot EEN ENKELE URL. Beperk u tot 2 lijnen tekst, links inbegrepen. Elke tekening of banner is verboden om het lezen van het forum niet te storen, eveneens elke URL van een site met "adult" of elke andere code die hiermee te maken zou hebben. Moderatoren kunnen elke handtekening (die niet volgens de regels is) aanpassen.

10. Pornografie et naaktheid

De fora zijn een open gemeenschap voor iedereen, elke beeld met pornografisch of uitdagend karakter is verboden op dit forum, of het nu een avatar of een handtekening is in een post. Algemeen gesproken is naaktheid in al zijn vormen verboden.

11. Persoonlijke gegevens
In de mate van het mogelijke, vermijdt het om persoonlijke gegevens uit te sturen die handelen over uzelf, hetzij uw familienaam, adres, of telefoonnr. Het wordt ook ten stelligste afgeraden uw mailadres publiekelijk te maken. Als u deze aanbeveling niet volgt, is dit op uw eigen risico. Het is verboden privé gegevens van anderen publiekelijk te maken.

12. Te onthouden !

De administratoren en moderatoren van dit forum stellen alles in het werk om zo snel mogelijk alle verwerpelijk berichten te schrappen of aan te passen. Desalniettemin is het onmogelijk om alle berichten te verifiëren. U kan dus besluiten da talle berichten op dit forum de mening en opinie vatten van de auteurs, en niet deze van de administratoren, of moderatoren (behalve berichten komende van deze) en kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk geacht worden.

Het IP adres van elk bericht is opgeslagen met als doel te helpen het charter te respecteren. Dit forum maakt gebruik van cookies voor de stockage van informatie op uw computer. Deze cookies. Deze cookies zullen geen informatie bevatten die u hierna heeft ingebracht, zij dienen enkel om het comfort van de gebruiker te verbeteren. Het mailadres wordt enkel gebruikt om de details van uw inschrijving te bevestigen en eveneens uw paswoord (en om een nieuw paswoord naar u te sturen in geval van vergeten paswoord).

U bent akkoord met het feit dat de administratoren en moderatoren op dit forum het recht hebben om te schrappen, editeren, verplaatsen of lokken van eender welk gespreksonderwerp op eender welk moment. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u hierna geeft bewaard wordt in een gegevensbank. Deze informatie zal niet worden gegeven aan een derde persoon of bedrijf zonder uw akkoord. De administratoren en moderatoren kunnen niet verantwoordelijk geacht worden bij een poging van informatica piraterij die naar deze gestockeerde informatie zou gaan.
Door u te registreren, gaat u akkoord met de reglementering.

Kom elke maand het reglement lezen van het forum om u ervan te vergewissen dat u alle nieuwigheden van het reglement kent !

De equipe van de forum PASSIONGOLFGTI.COM
Aucune demande d'aide technique par MP, email ou tel. Merci.
Le forum est là pour ça.
Avatar de l’utilisateur
Ray-2.0
GB2017
GB2017
 
Messages: 3487
Inscription: Mer 17 Fév 2010 17:43

Retourner vers In het NederlandsQui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité